Vladne ustanove
Podatkovne zbirke in drugi viri informacij
Izobraževalne ustanove
Raziskovalne institucije
Nevladne organizacije
Kmetijsko trženje
Evropska povezovanja
Živilstvo in prehrana
Naravna dediščina
Dobrobit in zaščita živali
Drugi kmetijski iskalniki
Drugo
 

Dodaj svojo stran

 

   


  

 

 

 

AgroWeb Slovenija je slovenski spletni informacijski sistem za kmetijstvo in s kmetijstvom povezana področja. Nastaja v mednarodnem sodelovanju z organizacijo FAO SEUR (FAO Subregional Office for Central and Eastern Europe). Zasnovan je kot spletni iskalnik, katalog, kazalo oziroma indeks. Sistem omogoča tudi povezave do tujih spletnih strani.

  Aktualni dogodki

  Novosti & zanimivosti

1billionhungry.org
   Specializiran kmetijski portal Agroluxs je slovenski specializiran kmetijski portal. Uporabnikom omogoča oddajanje brezplačnih malih oglasov iz področja kmetijstva, svetovanja na področju subvencij, računovodstva, računalniške podpore, predstavitev kmetijskih podjetij, itd.
   Agrozoo.net - izmenjava informacij na področjih od 'ljubljenčkov' do farmskih živali, od posodovk, hortikulture do kmetijske proizvodnje in gozda in na splošno področja vseh povezanih znanosti
   Nagradni natečaj za izdelavo razvojnega načrta slovenske vasi oziroma območja
   Izobraževalni pripomoček za mlade kmete v novih članicah EU (YOUTH-FARM)
  Portal EKOKMETIJSTVO
  Večnamenskost kmetijstva - anketa
  Slovenski konjeniški portal
  PORTAL E-REVIJ UNIVERZE V LJUBLJANI (Dostop UL)
  Stanje živalskih genskih virov v slovenski živinoreji
  Slovarji (dostop je omogočen članom UL; dostop je omogočil CTK
 

DOAJ - Directory of Open Access Journal

 

ISO STANDARDI - List of technical committees

 

FITO-INFO - informacijski sistem za varstvo rastlin

 

NAVODILA za oblikovanje pisnih diplomskih in podiplomskih izdelkov na Biotehniški fakulteti UL

 

MAGUS - Panevropski slovar imen za divje in domače živali: sesalci in ptiči v 53 jezikih Evrope

 

ŽIVALSKO IZRAZJE IN POIMENOVANJE - Angleško-slovenski izrazi za spol, starost, pridevnike, skupine, oglašanje, porod ter večjezični geslovnik imen živali.

 

AGROTEZAVER - Latinsko-slovensko-angleški geslovnik rastlin in živali

  Iskanje

Google  
WWW AGROWEB
   

 

PODATKOVNE ZBIRKE


AGRIS
(prost dostop)zbirke AGRIS, CAB in FSTA
(dostop z lokacij BF, VF, KIS in UKM)Meteorološke napovedi


Statistični urad RS


  Urednik spletnih strani                                            Strani Agroweb Slovenija gosti strežnik Biotehniške fakultete  Zadnja sprememba: oktober  2003

  Zadnja sprememba: september 2011